Uitgeverij Dewielen2 presenteert:

 
 

Koos Siemelink, eerste machinist van het ss Padong, is op volle zee als op 10 mei 1940 de Duitsers ons land binnenvallen. Thuis is onbereikbaar geworden. Hij wordt gedwongen te varen in de konvooien tussen Liverpool en Canada, voortdurend belaagd door de Kriegsmarine en de Luftwaffe. Hij bezoekt New  York, waar hij op de beroemde wereldtentoonstelling een blik in de toekomst kan werpen.


Intussen zijn in Utrecht Koos’ vrouw Marianne en 12-jarige zoon Gerhard onder Duitse heerschappij gekomen en verdwijnt Gerhards joodse vriendinnetje Rebecca.


De vergeten helden

Van de liefde en de zee is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. J.J. Erenstein, de grootvader van W.F. Erné’s vrouw, was op volle zee toen de oorlog uitbrak. Net als alle 18.500 bemanningsleden van de 640 Nederlandse koopvaardijschepen werd ook hij onderworpen aan de vaarplicht en daarmee in één klap gebombardeerd tot frontsoldaat. Een groot deel van deze koopvaardijmensen heeft Nederland nooit teruggezien.

ISBN: 9789082765311

Prijs: 20,00